• Kropscentreret Psykoterapi
  • Kropscentreret Psykoterapi
  • Kropscentreret Psykoterapi

Anerkender du dine følelser?

Samarbejde mellem krop og sind – eller mangel på samme.
Mennesker bruger deres følelser som pejlemærker i tilværelsen. Der kan være skruet ned for volumen eller det enkelte menneskes system, (krop, sind og følelser) så det er i en slags dvaletilstand. Således er der ikke længere direkte adgang til menneskets oprindelige kerne og kroppens dybereliggende ressourcer.

Man vil konstant ubevidst forhindre sig selv i at opnå sine ønsker i livet. Vores følelser er signaler om veltilpashed eller utilpashed, som kroppen sender til os. Følelser indeholder bestemte vibrationer, der fungerer som en slags vejrmelding og fortæller os, hvordan >>>> læs mere >>>>