• Kropscentreret Psykoterapi
  • Kropscentreret Psykoterapi
  • Kropscentreret Psykoterapi

Hvorfor søgte jeg i terapi?

Hvorfor søgte jeg i terapi? – Charlotte, 40 år

Jeg var ikke i stand til at ændre det alene. Udenpå følte jeg mig som en sabeltiger, der forsvarede sig med “næb og klør”. Jeg reagerede uhensigtsmæssigt og voldsomt på selv banaliteter og fik dermed god grobund for min selvkritik. Jeg så negativt på det meste. Dette indre kaos påvirkede mit liv meget negativt. Mit overskud var enten forsvindende lille eller ikke-eksisterende.

Mit ægteskab knirkede og mine børn led under min opførsel. Hele mit liv kørte skævt.  Jeg kunne godt se det, men magtede ikke for alvor at gøre noget konstruktivt ved det. I min omgang med andre mennesker følte jeg mig indelukket – måtte skjule noget. Var angrebs- og forsvarsparat konstant. I mit indre følte jeg, der stod en lille pige og græd. Utrøstelig og alene. Det knugede i maven.

Hvad giver terapien?
Min efterhånden mere imødekommende, positive og givende adfærd, giver mig stor bonus. I mit liv sammen med min mand og mine børn er vi alle gladere, mere harmoniske og fortrolige. Vi nærmer os hinanden. Min indre lille pige løber rundt og leger og sabeltigeren har jeg lært at tæmme. Den ligger roligt i et hjørne og passer på mig, på en ny måde. Alt sammen noget der giver mig større overskud og selvagtelse. Hos Limone er der trygt og fordomsfrit. Hun er et menneske der lytter og forstår. Her er det ikke tabu at fortælle om mit liv, som er kørt så skævt.

Jeg lærer at se mange ting på en positiv og konstruktiv måde. Den øgede bevidsthed hjælper mig til at ændre min ødelæggende adfærd. Frem for alt får ingen prædikatet, “det var deres skyld”, hverken mig selv, min familie eller andre.

Mit selvværd øges en lille smule hver dag.