• Kropscentreret Psykoterapi
  • Kropscentreret Psykoterapi
  • Kropscentreret Psykoterapi

Tvangslidelse – OCD 2

at røre ved ting. Hun brugte sit tøj, på en trænet måde, for at undgå at røre håndtaget på min dør og hun kunne på en meget forfinet måde tage den næste kleenex uden at røre ved noget som helst andet. Hun rørte heller ikke ved stolen hun sad på.
Da hendes fokus var flyttet over på disse metoder, gik det ud over hendes generelle koncentrationsevne og hun var særligt udfordret i sociale sammenhænge, som gjorde at hun isolerede sig.

Efterhånden som vi arbejdede med de psykologiske årsager der lå til grund for denne adfærd, kom hun ud af den angst der var forbundet med hendes OCD. Hun fik mere ro og dermed overskud til at håndtere sin hverdag på en bedre og mere hensigtsmæssig måde og da vi fandt den primære årsag til hendes OCD, ændredes “hendes behov” for de ufrivillige tvangsmæssige handlinger. Og da hun var her for sidste gang efter et halv års forløb, rørte hun naturligt ved ting og hun ville gerne give mig et kram som tak for denne gang.

Det skal dog nævnes at hendes forældre havde handlet tidligt i dette tilfælde og det har haft en vigtig faktor i dette forløb.